Mẹ Từ Bi - Hà Phạm Anh Thư

   Mẹ Từ Bi - Hà Phạm Anh Thư          tác giả: Chúc Linh -- Thích Từ Quang.  Bài hát Đêm Thành Đạo trình bày  Đông Quân , sáng tác Thích Chân  Quang được trình diễn tại sân khấu  vòng xoay bẩy mẫu đêm lễ Vesak  2014 Bình Dương