Phật học

Ngũ ấm ma trong chúng ta

Ngũ ấm ma trong chúng ta

Trước nhất, cần nhận rõ chúng ta phát xuất từ đâu. Nói cách khác, Phật khuyên chúng ta phải thấy con người thật của mình, Thiền gọi là bản lai diện mục. 


Chúng ta cần xác định lại, đương nhiên con người thực của chúng ta là chân tâm, chân tánh, là Phật; nhưng ngay bây giờ chúng ta đã trở về ch…

Read more: Ngũ ấm ma trong chúng ta

Dặn lòng nhẫn & xả để buông tâm đố kỵ

Dặn lòng nhẫn & xả để buông tâm đố kỵ

 

Trong cuộc sống, đố kỵ là chuyện thường tình ai cũng hiểu. Ganh ghét, hơn thua, cái bệnh ái thủ như một đặc tính cố hữu, có chủng tử sắp sẵn trong tâm con người. Khi cái hạnh phúc người khác có được mà mình không có, thì đó cũng là một nguyên nhân của đố kỵ dù biết rằng thật là vô cớ. Ta có t…

Read more: Dặn lòng nhẫn & xả để buông tâm đố kỵ

Ai đúng? Ai sai?

Việc đúng sai đều nằm trong sự tương đối của thời gian và không gian. 

Chiều hôm nay trời California bỗng dưng se lạnh và cơn hạn nhiều năm hình như vẫn còn đang tiếp diễn. Có người cho là vì sức nóng tăng nhanh trong biến đổi khí hậu toàn cầu (global warming) nên mới sanh cớ sự. Có người lại n…

Read more: Ai đúng? Ai sai?

Sứ mạng thiêng liêng của vị trụ trì trước thời duyên

Sứ mạng thiêng liêng của vị trụ trì trước thời duyên
1. Mỗi vị trụ trì phải là một vị đạo sư

Theo Từ điển Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 1 thì Đạo sư (導師, sa. guru), cũng có khi được dịch theo âm Hán Việt là Cổ Lỗ (古魯), nghĩa là Sư phụ, vị thầy dạy đạo. Theo một ý nghĩa riêng biệt, như trong trường hợp của các vị Đại thành tựu - thì người ta nên dịch…

Read more: Sứ mạng thiêng liêng của vị trụ trì trước thời duyên

Thiền sư Tông Diễn & hành trình tìm lại người mẹ ly biệt

Thiền sư Tông Diễn & hành trình tìm lại người mẹ ly biệt

 

“Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Với tinh thần đó, đọc lại lịch sử Phật giáo Việt Nam, nhất là qua gương sống của chư vị thiền sư, các bậc xuất gia, ngoài công hạnh tu tập, hành đạo, chúng ta còn gặp nhiều câu chuyện hiếu đạo hết sức đặc biệt. Trong số đó, phải kể đến Thiền sư…

Read more: Thiền sư Tông Diễn & hành trình tìm lại người mẹ ly biệt

Nhân Đại giới đàn Trí Đức: "Chỉ có giới luật mới có thể giữ gìn phạm hạnh người xuất gia"

Nhân Đại giới đàn Trí Đức:
HT.Thích Minh Thông

 

GN - Trước lễ khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 - DL.2015, trả lời phỏng vấn Báo Giác Ngộ về giá trị cũng như trách vụ giữ gìn giới luật của hàng đệ tử Phật trong thời hiện đại, HT.Th&iac…

Read more: Nhân Đại giới đàn Trí Đức: "Chỉ có giới luật mới có thể giữ gìn phạm hạnh người xuất gia"

Hòa Thượng Thích Minh Thông Khai Đạo Giới Tử Tại Giới Đàn Thiện Khải

Hòa Thượng Thích Minh Thông Khai Đạo Giới Tử Tại Giới Đàn Thiện Khải

KHAI ĐẠO GIỚI TỬ

Hòa thượng Tuyên Lut sư Đại gii đàn

Thích Minh Thông

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa tất cả các giới tử trong đại giới đàn Thiện Khải của tỉnh Đồng Nai tổ chức. Giờ đây tất cả c&aac…

Read more: Hòa Thượng Thích Minh Thông Khai Đạo Giới Tử Tại Giới Đàn Thiện Khải

Nghiên cứu về vấn đề cúng tế và cứu độ hương linh trong kinh tạng Nikāya

Nghiên cứu về vấn đề cúng tế và cứu độ hương linh trong kinh tạng Nikāya

NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ CÚNG TẾ VÀ CỨU ĐỘ HƯƠNG LINH
TRONG KINH TẠNG NIKĀYA
Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ[1]
(Atthi āsavā paisevanā pahātabbā)[2]
Chúc Phú

 

Cúng tế cho người đã khuất là một thực thể văn hóa của nhân loại, được biểu hiện dưới nhiều hình thức lễ nghi, tùy theo quan…

Read more: Nghiên cứu về vấn đề cúng tế và cứu độ hương linh trong kinh tạng Nikāya

Trí tuệ trong Đạo Phật

Trí tuệ trong Đạo Phật

 

Mục đích của Đạo Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc. Mục đích của Đạo Phật là giải thoát và giác ngộ, và chỉ có trí tuệ (Pannà) mới là phương tiện duy nhất đưa loài người đến bờ giải thoát và giác ngộ.…

Read more: Trí tuệ trong Đạo Phật