Phật học - Luật

Nhân Đại giới đàn Trí Đức: "Chỉ có giới luật mới có thể giữ gìn phạm hạnh người xuất gia"

Nhân Đại giới đàn Trí Đức:
HT.Thích Minh Thông

 

GN - Trước lễ khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 - DL.2015, trả lời phỏng vấn Báo Giác Ngộ về giá trị cũng như trách vụ giữ gìn giới luật của hàng đệ tử Phật trong thời hiện đại, HT.Th&iac…

Read more: Nhân Đại giới đàn Trí Đức: "Chỉ có giới luật mới có thể giữ gìn phạm hạnh người xuất gia"

Hòa Thượng Thích Minh Thông Khai Đạo Giới Tử Tại Giới Đàn Thiện Khải

Hòa Thượng Thích Minh Thông Khai Đạo Giới Tử Tại Giới Đàn Thiện Khải

KHAI ĐẠO GIỚI TỬ

Hòa thượng Tuyên Lut sư Đại gii đàn

Thích Minh Thông

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa tất cả các giới tử trong đại giới đàn Thiện Khải của tỉnh Đồng Nai tổ chức. Giờ đây tất cả c&aac…

Read more: Hòa Thượng Thích Minh Thông Khai Đạo Giới Tử Tại Giới Đàn Thiện Khải