Chư Ni làm lễ tác pháp an cư tại chùa Bảo Quang, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc.

    Sáng ngày 16/05/Đinh Dậu ( 10/06/2017) tại chùa Bảo Quang, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, Chư Ni làm lễ tác pháp an cư.


    Quang lâm chứng minh có HT. Thích Thiện Cảnh – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; TT. Thích Tâm Minh – Trưởng BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; NT. Thích nữ Minh Ấn – Chứng minh Phân Ban đặc trách Ni giới huyện Xuân Lộc; SC. Thích nữ Trung An – Phó BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; SC. Thích nữ Huệ Ngọc – Trưởng Phân Ban đặc trách Ni giới huyện Xuân Lộc.


     Toàn thể chư Ni trang nghiêm chấp tay cung nghinh Chư Tôn đức quang lâm bảo điện đảnh lễ Tam bảo. Tiếp theo là lần lượt 3 vị lên tác pháp an cư.


     Sau đó, HT. Thích Thiện Cảnh ban đạo từ đến toàn thể chư Ni, Hòa thượng nhắc lại lý do Phật chế pháp an cư, Ngài khuyên chư ni hãy tinh tấn tu tập, bởi người nữ vẫn tu chứng đắc đạo quả. Mặc dù không an cư tập trung nhưng khi trở về Bổn tự hãy miên mật tu tập và hành trì trong 3 tháng, không nên đi đâu khi không có công việc Phật sự cần thiết.

     Thượng  tọa  Thích Tâm Minh cũng rất vui khi thấy năm nay chư ni về an cư đông hơn những năm trước. Thượng tọa bảo, cho dù cơ sở có chính thức hay không chính thức thì cũng không ảnh hưởng đến việc tu tập của một người tu sĩ. Nhưng thượng tọa khuyên chư Tăng Ni tại huyện Xuân Lộc phải đăng ký sinh hoạt với giáo hội, và ngoài việc tu học thì chư tăng ni phải tham gia công tác an sinh xã hội để làm tốt đạo đẹp đời.

    Sau khi làm lễ tác pháp kiết giới xong, chư Ni đã cúng quả đường, đi kinh hành, bắt đầu cho thời khóa tu tập.

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Tin và ảnh: Ban TTTT huyện Xuân Lộc