Chùa Linh Phú long trọng tổ chức Lễ Hội Quán Thế Âm và Phổ Hiền Bồ Tát

Chùa Linh Phú long trọng tổ chức Lễ Hội Quán Thế Âm và Phổ Hiền Bồ Tát

Sáng ngày 21/02/Ất Mùi (9/04/2015) tại chùa Linh Phú Phổ Hiền, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai long   trọng tổ chức lễ hội Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Phổ Hiền để cầu quốc thái d…

Read more: Chùa Linh Phú long trọng tổ chức Lễ Hội Quán Thế Âm và Phổ Hiền Bồ Tát