Thông Báo

Chùa Linh Phú long trọng tổ chức Lễ Hội Quán Thế Âm và Phổ Hiền Bồ Tát

Sáng ngày 21/02/Ất Mùi (9/04/2015) tại chùa Linh Phú Phổ Hiền, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai long   trọng tổ chức lễ hội Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Phổ Hiền để cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Cầu nguyện cho cuộc sống con người thấm nhuần trong suối nguồn vi diệu cam lồ pháp vị của Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Phổ Hiền.

Chứng minh buổi lễ có HT. Thích Liêm Chính - y viên Ban Hong pháp Trung ương GHPGVN, Phó Ban Hong Pháp GHPGVN tnh Đng Nai; HT. Thích Huệ Tâm – Trưởng BTS GHPGVN thị xã Long Khánh; HT. Thích Thiện Cảnh – Phó thường trực BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; HT. Thích Giác Quang – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; HT. Thích Hải Mẫn – Bậc tôn túc tiền nhiệm của Phật giáo Tx. Long Khánh; TT. Thích Thiện Hoằng – trưởng BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; HT. Thích Đức Trạch - Chứng minh BTS GHPGVN Tx. Long Khánh; HT. Thích Nhật Khánh – Phó Thường trực BTS GHPGVN Tx. Long Khánh cùng 100 Chư Tăng Ni và hơn 500 Phật tử đồng về tham dự.

 

Trong bài diễn văn của Đại Đức Thích Chánh Huệ - Trụ trì chùa Linh Phú Phổ Hiền đã nói lên hạnh nguyện lắng nghe, ban vui cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm như người mẹ hiền thấu hiểu tâm tư và ước muốn của đàn con khi gặp gian nan hoạn nạn. Và bên sự trợ lực ân cần của Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta phải tinh tấn tu tập theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ HIền. Vì Bồ Tát Phổ Hiền là Người giúp chúng ta phương hướng tu tập, giúp ta phương pháp tạo dựng công đức và phước điền để có thể thành tựu phước trí nhị nghiêm.Mười hạnh của Ngài là ánh sáng dẫn dắt chúng sanh bước vững trên con đường chánh đạo.

 

Có thể nói rằng như chim có đôi cánh để bay, tự lực và tha lực là hai cánh đưa hành giả bay lên phương trời cao viễn. Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Phổ Hiền là hai vị Bồ Tát tiêu biểu cho Tín, Hạnh, Nguyện và Văn, Tư, Tu… là những yếu tố cần thiết cho mọi chúng sanh muốn rời khỏi lưới vô minh trùng trùng vây bủa từ vô lượng kiếp.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Liêm Chính – chứng minh buổi lễ ban đạo từ, Hòa thượng tán dương công đức của Đại đức Trụ trì đã tổ chức Lễ Hội này đó là việc làm vô cùng có giá trị đối với đạo Phật. Nhưng Hòa thượng nhắc nhở rằng chúng ta cần phải thực hiện theo hạnh nguyện của hai vị Bồ Tát này là phải thương yêu và giúp đỡ những người có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn trong cuộc sống. Phải thực hành theo mười hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền, thành tâm kính lễ Chư Phật, sám hối và tinh tấn tu tập. Có như thế thì việc làm mới mang ý nghĩa thiết thực hơn.

 

Tiếp theo là nghi lễ cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Phổ Hiền được trang nghiêm cử hành với tất cả tâm thành kính của toàn thể hội chúng.

Liên Trang