Tin tức - Phật giáo Xuân Lộc

Ban Trị sự GHPGVN huyện trang nghiêm tổ chức lễ Tắm Phật kính mừng ngày Đức Phật đản sanh

Đức Phật ra đời vì muốn cứu độ tất cả chúng sanh thoát luân hồi đau khổ, không phân biệt gia cấp với lòng từ bi và bình đẳng Ngài đem tình yêu thương ban trãi đến khắp muôn loài. Sự ra đời của Đức Phật là niềm hoan hỷ vô biên của Chư  Thiên và loài người.

Noi theo gương hạnh của Đức Thế Tôn, nhân mùa lễ Phật đản, sáng ngày mùng 9 tháng 4 ÂL ( nhằm ngày 4 /5/2017) Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc cùng chư Tăng Ni Phật tử đã viếng thăm thắp hương tưởng niệm đến các anh hùng liệt sĩ, để tưởng nhớ đến công ơn dựng nước và giữ nước của chư anh linh.

Buổi sáng cùng ngày, tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện cũng đã trang nghiêm tổ chức lễ Tắm Phật kính mừng ngày Đức Phật đản sanh. Với tất cả tâm thành kính chúng con xin dâng hương hoa và ngũ phần hương thanh tịnh cúng dường lên Đức Phật, Bậc vô thượng chánh giác.

Tin và ảnh: Ban TTTT GHPGVN huyện Xuân Lộc