Văn bản

Diễn văn Phật đản Phật lịch 2562 của Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phát huy những thành quả đã đạt được, nhân dịp kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ năm nay, tôi mong muốn toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài hãy tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập Giới – Định – Tuệ thông qua Bát Chánh Đạo, thực hiện lời dạy của Đức Ph…

Read more: Diễn văn Phật đản Phật lịch 2562 của Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 của Đức Pháp chủ

 

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
 -----------------------------------
 Hà Nội, tháng 05 năm 2018, PL.2562
 
THÔNG ĐIỆP
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2562
CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
  Kính gửi:&…

Read more: Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 của Đức Pháp chủ