Văn bản

Danh Sách Ban Trị Sự GHPGVN Huyện Xuân Lộc, Khóa VI, Nhiệm Kỳ 2016 - 2021)

         

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN XUÂN LỘC

KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016- 2021

 

A.CHỨNG MINH- CỐ VẤN:

1

Hòa thượng Thích Giác Quang

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện.

2

Hòa thượng Thích Thiện Cảnh

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện.

3

   Thượng tọa Thích Thiện Hoằng

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện.

4

Thượng tọa Thích Như Thanh

Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN huyện.

    B.THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

1

Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện.

2

Đại đức Thích Huệ Quang

Phó Thường trực kiêm Trưởng Ban Pháp chế

3

Đại đức Thích Chánh Huệ

Phó Ban kiêm Trưởng Ban Nghi lễ

4

Sư cô Thích nữ Trung An

Phó Ban kiêm Ủy viên thủ quỹ

5

Đại đức Thích Quảng Vinh

Chánh thư ký

6

Đại đức Thích Huệ Trường

Phó Thư ký 1 kiêmTrưởng Ban Hoằng pháp

7

Đại đức Thích Trung Điền

 

Phó Thư ký 2 kiêm Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội

8

Đại đức Thích Minh Độ

Trưởng Ban Kiểm soát

9

Đại đức Thích Minh Pháp

Trưởng Ban Kinh tế tài chánh

10

Đại đức Thích Quảng Viên

Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử

11

Sư cô Thích nữ Liên Trang

Trưởng Ban Thông tin – Truyền thông

C.ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:     

12

Đại đức Thích Thiện Đồng

Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế

13

Đại đức Thích An Quang

Trưởng Ban Văn hóa

14

Đại đức Thích Lệ Ngộ

Ủy viên

15

Sư cô Thích nữ Như Anh

Ủy viên

16

Sư cô Thích nữ Trung Từ

Ủy viên

17

Sư cô Thích nữ Liên Việt

Ủy viên

18

Sư cô Thích nữ Huệ Hạnh

(chùa Xuân Thành)

Ủy viên

19

Sư cô Thích nữ Hậu Liên

Ủy viên

20

Sư cô Thích nữ Huệ Hạnh

(chùa Linh Nhã)

Ủy viên

21

Sư cô Thích nữ Huệ Ngọc

Trưởng Phân Ban Ni giới

D. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN TRỊ SỰ:

22

Đại đức Thích Lệ Đạt

Ủy viên dự khuyết

23

Đại đức Thích Quảng Tánh

Ủy viên dự khuyết

24

Sư cô Thích nữ Nhật Huy

Ủy viên dự khuyết

Danh sách BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc

DANH SÁCH BTS GHPGVN HUYỆN XUÂN LỘC

KHOÁ VII (2012-2017)

STT

PHÁP DANH

CHỨC DANH

ĐỊA CHỈ

01

TT. Thích Thiện Hoằng

Trưởng BTS kiêm TB Tăng sự

Chùa Linh Hoà,

xã Bảo Hoà,

02

HT. Thích Thiện Cảnh

Phó BTS Thường trực kiêm TB Giáo dục Tăng ni

Chùa Thiên Ân,

xã Suối Cao

03

ĐĐ. Thích Huệ Quang

Phó BTS kiêm Chánh Thư ký

Chùa Trúc Lâm,

xã Suối Cát

04

NT. Thích nữ Minh Ấn

Phó BTS kiêm đặc trách Ni giới

Chùa Bảo Quang, xã Suối Cát

05

ĐĐ. Thích Huệ Phương

Phó Thư ký

Chùa Phương Hoà, xã Suối Cát

06

ĐĐ. Thích Quảng Vinh

Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng; Trưởng Ban TTTT

Chùa Quan Âm,

xã Xuân Định

07

ĐĐ. Thích Giác Năng

Trưởng Ban Hoằng pháp

Tx. Ngọc Hưng,

xã Xuân Hưng

08

ĐĐ. Thích Minh Độ

Trưởng Ban Văn hoá

Chùa Liên Trì,

xã Suối Cao

09

ĐĐ. Thích Chánh Huệ

Trưởng Ban Nghi lễ

Chùa Linh Phú,

xã Xuân Phú

10

TT. Thích Tâm Minh

Trưởng Ban Kiểm soát kiêm TB Pháp chế

Chùa Đại Minh,

xã Xuân Hưng

11

ĐĐ. Thích Phước Khánh

Trưởng Ban Từ thiện Xã hội kiêm Trưởng Ban HDPT

Chùa Quảng Long, xã Xuân Tâm

12

ĐĐ. Thích Minh Pháp

Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh

Chùa Phật Quang Cao Truyền,

xã Suối Cao

13

SC. Thích nữ Trung An

Uỷ viên Thủ quỹ

TT. Viên Quang,

xã Xuân Trường

14

NT. Thích nữ Hiếu Liên

Uỷ viên

Tx. Ngọc Long,

xã Xuân Hoà

15

ĐĐ. Thích Thiện Giác

Uỷ viên Văn phòng

Chùa Quảng Phước, xã Xuân Bắc

16

ĐĐ. Thích Quảng Viên

Uỷ viên

Chùa Lam Viên,

xã Xuân Trường

THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI