Văn bản

Ban Tăng sự T.Ư ra Công văn chấn chỉnh việc xuất gia, tập tu tại các tự viện

Yêu cầu trụ trì các Tự viện thực hiện đầy đủ các quy định tại điều 28 chương VI Nội quy Ban Tăng sự Trung ương; khoản B phần 1 Thông tư 005/TT. HĐTS ngày 15/01/2016 đối với việc cho phép xuất gia, nhận người vào tập tu tại Tự viện.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
---------------------------
Số: 364 /CV. HĐTS
V/v chấn chỉnh việc xuất gia, tập tu
tại các Tự viện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------- 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2016
 
Kính gởi: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhận được báo cáo số 457/CV.BTS-PGTP ngày 06/10/2016 của Ban Trị sự GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh, V/v vụ việc xảy ra tại chùa Bửu Quang, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 05/10/2016 đã tạo nên dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng Tăng Ni.
 
Sau khi tổng hợp tình hình vụ việc, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN có ý kiến như sau:
 
1. Vụ án nghiêm trọng xảy ra tại chùa Bửu Quang, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh đang được Cơ quan điều tra thụ lý, điều tra. Các quan điểm, tư duy của cá nhân, thông tin trên các trang mạng xã hội khi chưa có kết luận chính thức của Cơ quan điều tra đều là suy diễn mang tính chủ quan của cá nhân, không khách quan.
2. Căn cứ Luật Phật và quy định của điều 28 chương VI Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, qua đó xác định đương sự Ngô Văn Huy khi gây ra án mạng chỉ là một tín đồ bình thường, không phải tu sĩ Phật giáo, chỉ vào chùa để tập tu (tu gieo duyên theo Phật giáo Nam tông Kinh).  Do đó, bị can Ngô Văn Huy sẽ được xử lý theo pháp luật.
3. Thông qua sự việc xảy ra tại chùa Bửu Quang vào sáng ngày 05/10/2016, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đề nghị Quý Ban Trị sự thực hiện một số yêu cầu sau đây:
- Việc xuất gia, tu gieo duyên của tín đồ là bình thường, là nguyện vọng chính đáng, nhưng phải thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phật, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Thông tư 005/TT. HĐTS ngày 15/01/2016.
- Để chấn chỉnh việc xuất gia, tu gieo duyên tại các Tự viện, đề nghị Quý Ban Trị sự tiến hành tổng kiểm tra việc nhận người vào tu tại các Tự viện, trong đó có việc tu gieo duyên. Nếu chưa hội đủ các điều kiện theo quy định của Luật Phật, điều 28 chương VI Nội quy Ban Tăng sự Trung ương thì hướng dẫn lập đầy đủ các thủ tục đúng theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và pháp luật.
 
- Yêu cầu trụ trì các Tự viện thực hiện đầy đủ các quy định tại điều 28 chương VI Nội quy Ban Tăng sự Trung ương; khoản B phần 1 Thông tư 005/TT. HĐTS ngày 15/01/2016 đối với việc cho phép xuất gia, nhận người vào tập tu tại Tự viện.
- Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện Tự viện nào thực hiện việc xuất gia, tu gieo duyên cho tín đồ vi phạm một cách có hệ thống và sẽ gây những hậu quả làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội, của cộng đồng Tăng Ni, Quý Ban Trị sự cần xử lý nghiêm để chấn chỉnh việc xuất gia, tu gieo duyên không đúng Luật Phật, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Thông tư 005/TT. HĐTS ngày 15/01/2016 và pháp luật.
Vì sự trang nghiêm Giáo hội, bảo vệ uy tín của cộng đồng Tăng Ni, đề nghị Quý Ban Trị sự hướng dẫn Trụ trì các Tự viện thực hiện nghiêm túc việc xuất gia, tu gieo duyên cho tín đồ, đồng thời cần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong vấn đề xuất gia, tu gieo duyên tại các Tự viện.
 
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên
- BTT HĐTS GHPGVN "để b/c”
- HT. Chủ tịch HĐTS "để b/c”
- Ban TGCP, Vụ PG "b/c”
- Ban Tôn giáo tỉnh, thành "để biết”
- Lưu 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Pháp

 

Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

--------------------------

Số:  292/TT. HĐTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------- 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2015 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN

quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

    

 

Kính gởi: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành

Để việc tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trựcthuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Đại hội Phật giáo cấp huyện) nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành đúng trình tự và thành công viên mãn, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ điều 37, 38, 39 chương VII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;

- Căn cứ điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;

- Căn cứ điều 18 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;

- Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Căn cứ Nghị quyết số 282/NQ. HĐTS ngày 23/7/2015 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

II. QUY ĐỊNH CHUNG:

 1. Thời gian tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện:

Thời gian Đại hội được tiến hành từ ngày 01/04 – 31/12/2016.

 1. Số lượng Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện:

-Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện: Không quá 27 thành viên;

- Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện: Không quá 11 thành viên.

 1. Nhiệm kỳ của Ban Trị sự:   05 năm.
 1. Độ tuổi tham gia Ban Trị sự:

Theo quy định của điều 2 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện được ấn định:

- Thành viên tham gia Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có tuổi đời không quá 60 tuổi, không kiêm nhiệm quá 02 chức danh trong Thường trực Ban Trị sự.

- Đối với trường hợp các địa phương  theo yêu cầu thực tế cần thiết phải có vị Tôn túc Tăng đủ uy tín tham gia lãnh đạo để nhiếp chúng thì tuổi đời của Trưởng Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 được vận dụng linh hoạt, nhưng không quá 70 tuổi.

- Theo điều 39 chương VII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V, trong trường hợp cần thiết do địa phương chưa có vị Tôn túc Tăng để lãnh đạo Giáo hội địa phương và nhiếp chúng, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh sẽ công cử Thành viên Ban Thường trực đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.

 1. Thành phần nhân sự:

- Tiêu chuẩn cơ cấu nhân sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện: phải là những Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử của các Hệ phái thành viên GHPGVN tại địa phương, có uy tín, đạo hạnh tốt, có năng lực làm việc, có công đức với Đạo pháp và Dân tộc.

- Trong trường hợp cần thiết và nhu cầu thực tế, Cư sĩ Phật tử tham gia Ban trị sự được quyền giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.

- Các chức danh trong Ban Trị sựGHPGVN cấp huyện theo quy định tại điều 1 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện:

+ Trưởng Ban Trị sự

+ 01 Phó Trưởng Ban Thường trực

+ 02 Phó Trưởng ban chuyên trách

+ Các Trưởng ban chuyên môn tương ứng với các Ban chuyên môn của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.

+ 01 Chánh Thư ký

+ 02 Phó Thư ký

+ 01 Thủ quỹ

+ Các Ủy viên Thường trực

+ Các Ủy viên.

Các Trưởng ban chuyên ngành theo yêu cầu, có thể thành lập một Ban không quá 09 thành viên, do Thường trực Ban Trị sự quyết định chuẩn y.

 1. Trình tự thủ tục cơ cấu nhân sự:
 2. Việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện do Tiểu ban nhân sự Đại hội Phật giáo cấp huyện thực hiện, được tiến hành dân chủ, công khai tại phiên họp do Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện đương nhiệm triệu tập. Thành phần nhân sự dự kiến phải có đầy đủ các Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử đại diện cho các Hệ phái thành viên GHPGVN tại địa phương;
 3. Danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện phải được đệ trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh thẩm tường;
 4. Tiến hành hiệp thương với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Huyện.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

 1. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thường trực BTS GHPGVN cấp tỉnh:

- Thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện.

- Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chuẩn bị công tác tổ chức bằng một văn bản hành chánh:

+ Hướng dẫn việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện;

+ Ấn định thời gian cụ thể tổ chức Đại hội cho từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

+ Ấn định số lượng nhân sự Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự theo phần 3, 4 của Thông tư này đối với từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

+ Ấn định số lượng Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo cấp huyện;

+ Theo từng đặc thù của địa phương, quy hoạch dự nguồn nhân sự kế thừa sẽ ấn định tỷ lệ phần trăm Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử tham gia Ban Trị sự.

+ Chọn một quận, huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội điểm để các địa phương khác trong tỉnh, thành rút kinh nghiệm.

 1. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện:

- Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện tổ chức phiên họp mở rộng để thảo luận và chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thành lập Ban Tổ chức Đại hội.

- Ban Tổ chức Đại hội gồm có: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung, Tiểu ban hậu cần và các Tiểu ban khác có liên quan để phục vụ Đại hội.

- Tiểu Ban Nhân sự làm nhiệm vụ: Nghiên cứu và đề xuất nhân sự dự kiến được cơ cấu vào Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện để Đại hội suy cử theo hướng dẫn tại phần 2, 3, 4 của Thông tư này.

- Tiểu Ban Nội dung làm nhiệm vụ: Dự thảo Nội quy, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức, dự thảo diễn văn khai mạc và bế mạc Đại hội; dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ cũ và chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới; dự thảo tuyên bố mãn nhiệm kỳ và phát biểu nhận nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới; dự thảo Nghị quyết đại hội; nội dung tuyên truyền Đại hội.

- Tiểu ban hậu cần: dự toán kinh phí tổ chức Đại hội, trang trí hội trường, địa điểm tổ chức, bố trí sinh hoạt và ăn nghỉ cho đại biểu…

- Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, Ban Tổ chức Đại hội thường xuyên nhóm họp để rà soát, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác Đại hội cấp tỉnh đối với những vấn đề phát sinh, vướng mắc.

 1. Trình tự thủ tục tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện:

-  Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có văn bản chính thức đăng ký tổ chức Đại hội với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh (theo mẫu do Trung ương GHPGVN ban hành);

- Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có văn bản chính thức đăng ký tổ chức Đại hội với Ủy ban Nhân dân huyện theo điều 27 Mục 3 chương IV Nghị định 92/2012/NĐ-CP (theo mẫu  Thông tư 01/2013/TT.BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành).

- Hồ sơ gồm có:

+    Văn bản đăng ký tổ chức Đại hội với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, UBND huyện;

+    Trong văn bản đăng ký, nêu rõ chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội; dự kiến thành phần nhân sự và số lượng đại biểu tham dự;

+    Gởi kèm theo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ cũ, chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới.

IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

       1.  Chủ đề Đại hội: "Ổn định – Kế thừa – Phát triển”

       2.  Chương trình Đại hội:

- Niệm Phật cầu gia bị.

- Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

- Diễn văn khai mạc Đại hội.

- Tặng hoa chúc mừng.

- Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ cũ.

- Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Tham luận (nếu có).

- Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ cũ tuyên bố mãn nhiệm.

- Giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh lấy ý kiến đại biểu suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Đại hội nhất trí suy cử bằng cách vỗ tay hoặc niệm Phật).

- Tân Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

- Tặng quà lưu niệm.

- Phát biểu của Cơ quan Nhà nước cấp huyện.

- Đạo từ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.

- Nghị quyết Đại hội.

- Diễn văn bế mạc, cảm tạ của Ban tổ chức và hồi hướng.

       3.  Hình thức tổ chức Đại hội:

       4.  Trang trí trong Hội trường:

- Biểu ngữ treo phía mặt tiền và phía trên lễ đài:

ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.

- Lễ đài:

+ Tượng Phật ở chính giữa;

+ Hai bên:

*  Phía bên tay phải (từ trên nhìn xuống): tượng Bác Hồ và cờ Tổ quốc;

*  Phía bên tay trái (từ trên nhìn xuống): Pano Đại hội và cờ Phật giáo

+ Pano Đại hội:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN………..

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO LẦN THỨ……

NHIỆM KỲ 2016 – 2021

……………, ngày …….tháng ……năm 2016

+ Pano hai bên phía trước mặt tiền lễ đài:

* Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự kết tinh trí huệ, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo trong cả nước, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. (Trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN)

* Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo phương châm "Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, trên cơ sở kính ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế và tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (Trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN)

 1. Trang trí bên ngoài Hội trường:    

- Trước cửa Hội trường: CHÀO MỪNG QUÝ ĐẠI BIỂU….

- Trước cổng Hội trường:

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN...……

LẦN THỨ …... NHIỆM KỲ 2016 - 2021

+ Trước cổng Hội trường treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo:  Cờ Tổ quốc bên tay trái, cờ Phật giáo bên tay phải (tính từ ngoài nhìn vào).

+ Dọc theo hàng rào tại địa điểm tổ chức Đại hội có thể treo cờ Phật giáo nhỏ, hoặc trang trí khác tùy theo điều kiện thực tế của địa điểm tổ chức.

     2.  Trang trí tại Tự viện: biểu ngữ, cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo:

- Biểu ngữ treo tại cổng Tự viện:

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN ……………

LẦN THỨ …… NHIỆM KỲ 2016 - 2021

- Cờ Tổ quốc bên tay trái (từ ngoài nhìn vào).

- Cờ Phật giáo bên tay phải (từ ngoài nhìn vào).

Vì sự trang nghiêm Giáo hội, thành công viên mãn Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự rất mong Quý Ban thực hiện theo tinh thần Thông tư này.

Kính chúc Quý Ban thành tựu các Phật sự, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”

- UBND, UBMTTQVN, BTG

  tỉnh, thành phố "để hỗ trợ”

Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

Biểu mẫu Đăng ký tổ chức Đại hội cấp Huyện:

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN ………………

BAN TRỊ SỰ

Số :               /CV. BTS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……………….., ngày ……… tháng …….. năm ……….

 

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

PHẬT GIÁO ……………..LẦN THỨ……….

NHIỆM KỲ2016 – 2021

 

 

                        Kính gởi: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ……………….

 

- Căn cứ điều 37, 38, 39 chương VII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;

- Căn cứ điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;

- Căn cứ điều 18 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;

- Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính;

- Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Căn cứ Nghị quyết số 282/NQ. HĐTS ngày 23/7/2015 của Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

- Căn cứ Thông tư số 292/TT. HĐTS ngày 01/8/2015 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện ……………… đăng ký tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần …….. Nhiệm kỳ 2016 – 2021:

 

- Thời gian tổ chức: ……………….

 

- Địa điểm tổ chức: ……………….

 

-  Dự kiến thành phần tham dự: ………………….

 

-  Dự kiến số lượng Đại biểu tham dự: ………………..

 

Đính kèm chương trình Đại hội, báo cáo tổng kết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Trân trọng kính chào./.

 

Nơi nhận :                                 

- Như trên

- Lưu. 

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN

HUYỆN ……………

TRƯỞNG BAN

 

-------------------------

 

 

Thông Điệp Phật Đản PL. 2559 của Đức Pháp chủ GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

(15/04/Ất Mùi)

-------------------------------------- 

THÔNG ĐIỆP

CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Gửi tăng ni, cư sĩ, phật tử nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559, Dương lịch 2015

 

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Kính gửi: -Chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư,

                -Đại đức tăng ni, cư sĩ, phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

Kính mừng ngày đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh Phật lịch 2559, dương lịch 2015, năm Ất Mùi, Tôi kính gửi tới Chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, tăng ni, cư sĩ phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài lời chúc mừng Phật đản đại hoan hỷ, an lạc, thành tựu trên bước đường phụng sự đạo Pháp và dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng một cõi Niết bàn Tịnh độ tại nhân gian dưới ánh hào quang hộ trì của mười phương chư Phật.

Mùa Phật đản, tăng ni, phật tử chúng ta nhớ lời dạy của đức Phật: "Này các Thầy Tỳ kheo, hãy ra đi mỗi người một ngả để truyền bá Chánh pháp, vì lợi ích cho quần sinh, vì an lạc cho chư Thiên và loài người”! Tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm tốt sứ mạng hoằng pháp, đưa đạo Phật tới đồng bào các dân tộc vùng cao miền núi và hải đảo. Với sự ra đời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, Giáo hội đã hoàn thành việc thành lập tổ chức của mình tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Giáo hội đã bổ nhiệm quý tăng sĩ trụ trì các chùa tại quần đảo Trường Sa, sát cánh cùng nhân dân góp phần bảo vệ biển đảo bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là Phật sự rất ý nghĩa khi cả nước kỷ niệm 40 năm nước nhà được thống nhất, giấc mơ lớn của dân tộc thành hiện thực, Việt Nam hội nhập toàn diện với thế giới, sánh vai với các nước năm châu. Phật giáo Việt Nam cũng tự hào đã góp phần vào sự thành công đó, bởi Phật giáo đã tích cực góp phần làm nên cốt lõi của bản lĩnh, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Ngày Phật đản năm nay, đúng vào ngày Quốc tế thiếu nhi, tôi đặc biệt dành tình cảm tới thế hệ trẻ mầm non, tương lai của đất nước và của Giáo hội. Tôi mong muốn các Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cấp Giáo hội tại các địa phương hãy tận tâm hơn nữa chăm lo cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng. Các cơ sở tự viện trong cả nước nên tổ chức nhiều hơn nữa các khóa tu mùa hè, tạo một không gian văn hóa lành mạnh cho các cháu sinh hoạt những ngày hè bổ ích. Làm những việc đó là chúng ta có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc, với nền đạo đức xã hội trước những thách thức xâm nhập văn hóa của thời kỳ hội nhập quốc tế.

Vesak, ngày trăng tròn của tháng 4 linh thiêng theo lịch Ấn Độ diễn ra 3 sự kiện trùng hợp gắn với cuộc đời đức Phật: Đức Phật đản sinh, đức Phật thành Đạo, đức Phật nhập Niết Bàn đã được Liên Hợp Quốc công nhận là lễ hội Phật giáo thế giới. Nhân dịp này, thay mặt toàn thể tăng ni, phật tử Việt Nam, tôi gửi tới tất cả những người con Phật trên khắp hành tinh đón mừng mùa Vesak trong tình hữu nghị, hợp tác và phát triển vì hòa bình, thịnh vượng cho nhân loại.

Nguyện cầu ánh sáng từ bi, trí tuệ của đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tỏa sáng muôn nơi cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Nguyện cầu nhân dân Nepal và các nạn nhân vừa trải qua thảm họa động đất tại vùng Kathmandu có được sự gia hộ của mười phương chư Phật, đủ năng lượng vượt qua khó khăn của nghiệp quả để ổn định cuộc sống trở lại sự bình yên.

Kính chúc quý vị một mùa Phật đản vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các công tác Phật sự.

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

ĐỨC PHÁP CHỦ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

(đã ấn ký)

 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Ý nghĩa Phật Đản PL.2559 của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN – PL 2559

Ý PHÁP HÒA BÌNH PHỤNG SỰ NHÂN SINH

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương

 

Cách đây 2.639 năm, tức năm 624 trước Tây lịch, một sự kiện vĩ đại, hy hữu đã xảy ra tại Ấn Độ cổ đại: Mặt đất rung chuyển theo sáu cách, hoa trời tuôn rơi, nhạc trời lừng vang trong ánh vàng rực rỡ, chúng sinh trong ba cõi được tắm mình trong hào quang bi trí của đấng Pháp vương tối thượng - Đức Bản sư Thích ca Mâu ni Phật đản sinh dưới cây vô ưu, vườn Lâm tì ni, gần thành Ca tì la vệ. Sự kiện này báo trước một thông điệp sẽ ứng nghiệm vào 36 năm sau, sau khi Đức Bản sư chứng đạo: Thông điệp của Hòa bình.

Ý nghĩa Hòa bình thường được nêu lên khi đang có chiến tranh, có những tai họa, đổ nát, tang tóc do chiến tranh gây ra. Vì thế, các từ điển phương Tây thường định nghĩa hòa bình bằng từ Latinh - Pax. Pax là tên của một nữ thần La Mã, nữ thần của Hòa bình, trái với thần Mars, thần chiến tranh của Hy Lạp. Từ đó, hòa bình được gọi là Paix, Peace, Pace, Paz… tùy theo ngôn ngữ của từng quốc gia và được định nghĩa là giai đoạn không có cuộc chiến tranh nào đáng kể. Thế nhưng bạo lực, tranh chấp, kỳ thị, chia rẽ, gây hại cho nhau, chém giết nhau, thù hằn v.v… vẫn xảy ra hằng ngày, nhất là từ khi loài người bước vào thời kỳ lịch sử: Có giai cấp và có nhà nước. Đó chính là kết quả của tham, sân, si, là mầm gây đau khổ triền miên, luân hồi trong sáu nẻo; đó là sự thể hiện của cái tâm vọng động, u tối... vì thế ta có thể nói, giáo pháp của Đức Phật chính là bản thông điệp về Hòa bình, hòa bình với ngoại giới và hòa bình tại nội tâm, là thông điệp của Tình thương.

Thế giới hiện nay đang diễn ra rất nhiều xung đột, xung đột về vật chất, quan điểm và tư tưởng, song chung quy đều xuất phát từ lòng tham dục của con người. Ý thức được nguyên nhân này, trong Đại Kinh Khổ Uẩn, Đức Phật đã nhắc nhở các vị tỳ khiêu phải thường xuyên cảnh tỉnh bản thân trước tai họa của tham dục. Người nói: "Này các tỳ khiêu, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên nên sinh ra tranh đoạt. Một khi đã tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt sẽ dẫn đến công phá nhau bằng tay, công phá nhau bằng đá, công phá nhau bằng gậy… Điều này sẽ dẫn đến tử vong, dẫn đến sự đau khổ. Lại nữa, này các tỳ khiêu, do dục làm nhân… dẫn đến việc họ bắn nhau bằng tên, họ đâm nhau bằng dao, bằng kiếm… điều này sẽ dẫn đến việc họ bị đến tử vong, đi đến sự đau khổ”.

Đức Phật còn tự nói về bản thân: "Này các tỳ khiêu, ta không tranh chấp với đời, chỉ có đời tranh chấp với ta. Này các tỳ khiêu, người nói pháp không tranh chấp với một ai ở đời" (Tương Ưng III. 165). Ngài đã hạn chế các cuộc tranh chấp và chiến tranh bằng cách khuyên mọi người sống bố thí, tiết độ và hành thiền. Bố thí nhằm hạn chế lòng tham, tiết độ để chế ngự dục vọng và hành thiền để có được hạnh phúc tâm linh thay thế các thú vui dục lạc thường tình ở thế gian.

Với kho tàng pháp bảo uyên thâm, tùy thuận chúng sinh, giáo lý của Đức Phật mãi là ngọn đuốc sáng để cho ta nương tựa để tự thân an lạc, sự buông xả tự ngã chính là yếu tố đưa đến hòa giải sự xung đột.

Ngài dạy:

"Mong sao không có kẻ nào lừa gạt người khác,

Cũng không hề chút nào lừa gạt kẻ khác,

Không vì ác tâm thù hận mà muốn kẻ khác sầu khổ…

Tâm mình phải quảng đại,

Lòng từ đối với toàn cõi thế gian,

Quảng đại khởi lên từ tâm mình,

Bên trên bên dưới và xuyên suốt,

Không ngăn ngại, không vì thù hận, ác tâm…”.

Rất nhiều kinh sách đề cập sự tu tâm, sửa tâm, giữ tâm an lành, trải rộng tình thương, xóa bỏ hận thù… Kinh Bản sinh (Jataka Nikaya) kể rất nhiều chuyện về sự nhẫn nhục, chịu đựng sự gây hại của kẻ ác gây cho Bồ tát (tiền thân của Đức Phật), cuối cùng Ngài đã cảm hóa được kẻ ác. Không oán hận, chỉ biểu lộ sự dũng cảm chịu đựng, tình thương, sự tha thứ… cuối cùng đã ngăn chận được cái xấu ác. Tạp A-hàm,Trung bộ kinh, Trưởng lão Tăng kệ đều có thuật chuyện Tôn giả Puna quyết định đi giảng pháp cho người dân Du-lãn-na (Sronaparata), vốn thô lỗ, ác độc, có thể hành hạ, thậm chí giết chết Tôn giả. Với tình thương, thái độ ôn òa, nhu thuận của Tôn giả, cuối cùng ngài đã cảm hóa được những người dân ấy, độ được một ngàn cư sĩ nam và nữ.

Tinh thần hòa bình, tình thương, sự xóa bỏ hận thù đã được Đức Phật dạy hàng đệ tử phải quan tâm thật nhiều đến việc nuôi dưỡng đạo đức trong đời sống và thực hành bốn đức hạnh cao cả từ - bi - hỷ - xả, bởi vì nếu đời sống mà không có đạo đức và vị tha, thì tâm hồn sẽ khó có thể trong sáng thanh tịnh được. Do vậy, việc giữ gìn giới luật hay thực hiện một đời sống đạo đức được xem là bước đi đầu tiên và cơ bản trong tâm hồn an lạc và cuộc sống hòa bình. Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã diễn tả tính cách an nhiên tự tại của Ngài và khích lệ chư tăng nỗ lực tu tập tâm vô ngã chấp như sau: "Này các tỳ khiêu, nếu người khác mạ lỵ, phỉ báng, phiền nhiễu Như Lai, trong tâm Như Lai cũng không oán hận, phẫn nộ hay bất mãn…

Sử chép vào năm 585 trước Tây lịch, tại Vesali, Đức Phật đến chiến trường, nơi sắp nổ ra cuộc chiến giữa bộ tộc Sakya và bộ tộc Koliya về việc sử dụng dòng sông Rohini. Ngài đã giảng cho cả hai phe nghe về tai hại của chiến tranh, về sự quý giá của sinh mạng. Cuối cùng cả hai phe đều lui binh, 500 vương tử của mỗi bên xin xuất gia theo Đức Phật. Đức Thế Tôn cũng đã khéo léo, gián tiếp khuyên vua A-xà-thế từ bỏ ý định gây chiến tranh xâm chiếm xứ Bạt-kỳ.

Vua A-dục, khi mở mang đất nước, đã xâm chiếm lãnh thổ nhiều quốc gia, giết hại vô số quân dân. Đến khi tìm gặp Phật giáo, ông thâm nhập giáo lý, trở thành một tín đồ thuần thành, sống như một tăng sĩ, trị nước theo giáo lý của Đức Phật, ban bố tình thương, ngăn cấm bạo lực, sát sinh, kể cả việc sát sinh thú vật nếu không cần thiết. Trên một trụ đá có khắc pháp luân, nhà vua đã cho ghi: "Hạnh phúc của con người không phải được xây dựng trên hận thù mà trên tình thương. Không phải chiến tranh mà là hòa bình, tình thương và hy vọng”.

Ngày nay, chiến tranh vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ, thậm chí ngày càng khốc liệt. Chiến tranh hạt nhân với nguy cơ sát hại, tiêu diệt nhân loại vẫn là nguy cơ trước mắt. Mặt khác, các hiện tượng sa đọa về đạo đức, bạo lực, giết chóc, thù hận,… xảy ra ngày càng nhiều. Đây là lúc thông điệp Hòa bình, tình thương của Phật giáo nhất thiết phải được phổ biến và thực hiện.

Trước hết là bổn phận, nhiệm vụ của các giảng sư hoằng pháp. Muốn hoằng pháp có hiệu quả, vị giảng sư cần có phẩm chất tốt: Niềm tin Tam bảo; từ bi, nhẫn nhục, vô úy; có kiến thức sư phạm và kỹ năng diễn giảng. Kinh Pháp tập có nêu 6 điều về sự nhẫn nhục:

1/ Bị mắng chửi mà không sân hận;

2/ Bị hành hạ mà vẫn chịu đựng;

3/ Bị phiền não bức bách mà vẫn an tịnh;

4/ An tịnh trước mọi giận dữ;

5/ Không bao giờ tức giận, oán thù;

6/ Không lay động trước sự được mất, khen chê, tâng bốc, hạ thấp, vui khổ.

Sáu điều này phù hợp với tinh thần thông điệp Hòa bình của Đức Phật.

Các cư sĩ Phật tử, trong chừng mực có thể, cần học tập theo các vị giảng sư để giáo thuyết Phật pháp cho người thân, cho những người khác trong các dịp thuận tiện. Đối tượng hoằng pháp chủ yếu là các Phật tử và những người không phải Phật tử. Mục đích của hoằng pháp là góp phần xây dựng xã hội an bình, hòa bình, hạnh lạc chứ không nhằm lôi cuốn người khác theo Đạo Phật mà chỉ giúp người ta sống hiền thiện theo như giáo lý nhà Phật. Trong 6 nhiệm kỳ qua kể từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập và cả trong nhiệm kỳ VII này, Ban Hoằng pháp Trung ương đã tổ chức 8 khóa đào tạo giảng sư Cao cấp và Trung cấp cũng chỉ nhằm mục đích là các học viên trở thành giảng sư tốt, phổ biến hiệu quả giáo lý của Đức Phật, góp phần xây dựng hạnh phúc, an lành cho mọi người chứ không hề khuyến khích các học viên tìm cách nâng cao số lượng Phật tử.

Năm nay, Phật lịch 2559, ngày Phật đản lại về. Một lần nữa ý nghĩa thông điệp Hòa bình của Đức Bản sư Thích ca Mâu ni thật vô cùng cần thiết, tưởng như những lời vàng từ chính kim thân của Ngài đang âm vang, nhắc nhở, khích lệ những người con Phật hãy nỗ lực tu tập, điều ngự thân, khẩu, ý để hòa nhập với mọi người trong tình thương yêu. Ngưỡng cầu Tam bảo gia hộ cho Phật pháp được trường tồn, đất nước thịnh lạc, thế giới hòa bình, chúng sinh hạnh phúc.

Nam-mô Bản sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Diễn văn Phật Đản PL. 2559 của Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

--------------------------

 

DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2559 - DL.2015

CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Kính bạch: Chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni!

Kính thưa: Quý vị cư sĩ, phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài!

Thưa quý liệt vị! 

Ngày trăng tròn tháng 4 Âm lịch, tháng Vesakha thiêng liêng đối với hàng triệu triệu tín đồ phật tử trên toàn thế giới. Ngày đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại của chư Thiên và nhân loại, đó là ngày đức Phật đản sinh. Ngày ra đời của đấng Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, một bậc Đại Giác Ngộ với bức thông điệp về hòa bình và tình thương từ cách đây hơn 2600 năm vẫn còn nguyên giá trị, đó là thông điệp về lòng từ bi và trí tuệ, thông điệp về sự tỉnh thức để từ đó nhận biết bản thân, hành động của mình, nhận biết về thế giới xung quanh, xua tan màn vô minh, tràn ngập tình thương yêu bảo tồn sự sống, để thăng hoa những giá trị chân-thiện-mỹ thánh thiện của cuộc sống được thắp sáng và hiện thực đến với mỗi con người, cho từng gia đình, mỗi quốc gia xã hội, mà rộng hơn là cả pháp giới chúng sinh đều thấm nhuần chân hạnh phúc và an lạc đích thực.

Trong Kinh Trường bộ phần nói về đức Phật khi đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc Ấn Độ cổ đại, xứ Nepal ngày nay như sau: "Này các Tỳ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Vị Bồ tát khi sinh ra, Ngài không đụng đến đất. Có bốn Thiên tử đỡ lấy Ngài, đặt Ngài trước bà mẹ và thưa rằng: Hoàng hậu hãy hoan hỷ. Hoàng hậu đã sinh ra một bậc vĩ nhân! Vị Bồ tát sinh ra, Ngài đứng vững thăng bằng hai chân, mặt hướng về phía Bắc, bước đi bảy bước trên những bông sen, một lọng trắng được che trên đầu. Ngài nhìn khắp cả bốn phương, cất lên tiếng nói như Sư tử rống và tuyên bố dõng dạc như sau: Ta là bậc tối thượng ở trên đời!”

Ngài là một vị Thái tử, là bậc Đạo sư, là một con người lịch sử đã hội đủ những tinh hoa của vũ trụ, nhận chân được thật tướng của cuộc đời là Vô Thường, Khổ, Không, Vô Ngã và đã giác ngộ nơi cội cây bồ đề tại Bodh Gaya, vùng Đông Bắc Ấn Độ để trở thành đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã thắp lên ngọn đuốc dẫn dắt chúng sinh đau khổ vượt qua nghiệp quả của cõi nhân sinh, tiến đến hạnh phúc an lạc nơi cõi Niết Bàn Tịnh độ.

Tưởng niệm ngày đức Phật đản sinh PL.2559 trong bối cảnh thế giới vẫn xảy ra những xung đột, chiến tranh, hận thù, môi trường sinh thái khủng hoảng dẫn đến động đất, sóng thần, môi trường văn hóa xa rời tính nhân bản xuất phát từ lòng tham, sự sân hận, tâm si mê, thì hơn lúc nào hết chúng ta phải cùng nhau đi trên con đường cao thượng nhất là Bát Chánh Đạo, dưới ánh sáng cao thượng nhất là Tứ Diệu Đế mà trong bài pháp đầu tiên Kinh Chuyển Pháp luân đức Phật đã chỉ ra: "Từ bỏ hai cực đoan, Như Lai đã chứng ngộ Trung Đạo, là con đường đem lại nhãn quan, tri kiến, đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và Niết Bàn, đó là Bát Chánh Đạo”. Đó là con đường đưa đến Niết Bàn, và Niết Bàn không phải được tạo nên mà phải được đạt đến, được thành tựu ngay trong đời sống của chúng ta nếu mỗi người tự nỗ lực thực hành pháp Tứ vô lượng tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả. Tính thực tiễn của giáo lý Phật giáo đã được Liên Hợp Quốc và các nhà lãnh đạo thế giới đặt nhiều niềm tin vào việc ứng dụng Phật pháp trong việc tìm ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết các cuộc xung đột, khủng hoảng, và các vấn nạn toàn cầu mà loài người đang phải đối diện. Qua đó chúng ta càng khẳng định những giáo lý trong sáng và toàn bích, những lời dạy của vị Đạo sư Giác Ngộ - Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục là kim chỉ nam và đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của hàng triệu triệu người trên thế giới.

Trong dư âm sự thành công của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014 tổ chức tại Bái Đính – Ninh Bình đã để lại ấn tượng vô cùng đẹp đẽ kỷ niệm về cuộc đời đức Phật, về nền văn hóa Phật giáo Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đánh giá cao và Tổ chức kỷ lục đề cử vào Guinness Phật giáo thế giới. Năm nay, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô cùng phấn khởi kính mừng Đại lễ Phật đản trong niềm vui chung của cả nước chào mừng 40 năm ngày thống nhất đất nước, hình ảnh của Việt Nam ngày nay là một đất nước Việt Nam hòa bình, là bạn bè, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới; chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế. Niềm vui được nhân lên gấp đôi khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà nổi bật nhất là việc chúng ta đã hoàn thành việc thành lập tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đó chính là thành quả của phương châm: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.

Thưa Quý liệt vị!

Phát huy những thành quả đã đạt được, nhân dịp kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ năm nay, tôi mong muốn toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài hãy tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập pháp hành, trau dồi Giới - Định - Tuệ để thực sự là bậc phạm hạnh; thực hiện lời dạy của đức Phật theo con đường Trung Đạo, xóa bỏ cực đoan, đoàn kết hòa hợp vì Phật sự chung, vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Nhân đây tôi cũng kêu gọi tăng ni, phật tử hãy nhất tâm cầu nguyện và chia sẻ với các nạn nhân và nhân dân Nepal do thảm họa của trận động đất tại khu vực Kathmandu vừa qua. Đó chính là hành động thiết thực trong thực hành giáo lý từ bi và hóa thân trong hạnh nguyện cứu khổ của đức Bồ Tát Quán Thế Âm, tiền thân của đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính chúc Quý liệt vị một mùa Phật đản vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các phật sự trên mọi lĩnh vực hoạt động của người con Phật.

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.