Văn bản - Tỉnh

THÔNG BÁO - ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA

THÔNG BÁO - ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA


Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức

Tổ chức

ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA 2017 (Đinh Dậu)

+ Thời gian tổ chức : Ngày 19 đến 23 tháng 8 Âm Lịch (Đinh Dậu-2017).


+ Tổ chức tại: Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, ấp 5 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

+ Phát và nhận hồ…

Read more: THÔNG BÁO - ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA

DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2561 - DL.2017 CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-------------------

DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2561 - DL.2017

CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

         Kính bạch Chư Tôn túc H…

Read more: DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2561 - DL.2017 CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Cáo phó Đại Đức Thích Giác Năng viên tịch

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN XUÂN LỘC

BAN TRỊ SỰ

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Xuân Lộc, ngày 09 tháng 11 năm 2016

&…

Read more: Cáo phó Đại Đức Thích Giác Năng viên tịch

Thông Điệp Đại Lễ Phật Đản Pl.2561 Của Đức Pháp Chủ Giáo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

___________________

Hà Nội, tháng 05 năm 2017/PL.2561


THÔNG ĐIỆP

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2561

CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM


Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi: Chư Tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tă…

Read more: Thông Điệp Đại Lễ Phật Đản Pl.2561 Của Đức Pháp Chủ Giáo

Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức đi cứu trợ Miền Trung

GIÁO HỘI P HẬT GIÁO VIỆT NAM

                    HUYỆN XUÂN LỘC

BAN TRỊ SỰ

 

                 Số   …

Read more: Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức đi cứu trợ Miền Trung