Văn bản - Trung ương

DỰ THẢO KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI

BAN TRỊ SỰ

BAN TĂNG SỰ

PHÂN BAN NI GIỚI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------oOo---------

                   …

Read more: DỰ THẢO KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di

THÔNG BÁO ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM THÁNH TỔ ĐẠI ÁI ĐẠO KIỀU ĐÀM DI

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI

BAN TRỊ SỰ

BAN TĂNG SỰ

PHÂN BAN NI GIỚI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------oOo---------

                   …

Read more: THÔNG BÁO ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM THÁNH TỔ ĐẠI ÁI ĐẠO KIỀU ĐÀM DI

DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2561 - DL.2017 CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-------------------

DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2561 - DL.2017

CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

         Kính bạch Chư Tôn túc H…

Read more: DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2561 - DL.2017 CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÔNG BÁO - ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA

THÔNG BÁO - ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA


Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức

Tổ chức

ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA 2017 (Đinh Dậu)

+ Thời gian tổ chức : Ngày 19 đến 23 tháng 8 Âm Lịch (Đinh Dậu-2017).


+ Tổ chức tại: Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, ấp 5 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

+ Phát và nhận hồ…

Read more: THÔNG BÁO - ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA

Thông Điệp Đại Lễ Phật Đản Pl.2561 Của Đức Pháp Chủ Giáo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

___________________

Hà Nội, tháng 05 năm 2017/PL.2561


THÔNG ĐIỆP

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2561

CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM


Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi: Chư Tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tă…

Read more: Thông Điệp Đại Lễ Phật Đản Pl.2561 Của Đức Pháp Chủ Giáo